Мед Карпат

Сайт присвячений карпатським бджолам, виробництву і переробці продуктів бджільництва, апітерапії

Папп В.В. Нумерація дослідних бджолородин в системі обліку при здійсненні селекційних програм.

Нумерація дослідних бджолородин в системі обліку при здійсненні селекційних програм.

 

В. В. Папп

відділ селекції та репродукції карпатських бджіл

ННЦ „Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича” НААНУ

 

Серед багатьох особливостей проведення селекційної роботи в галузі бджільництва питання нумерації дослідних бджолородин займає дуже важливе місце. Адже від того наскільки достовірною буде інформація генеалогічного походження тієї чи іншої бджолородини у великій мірі залежить успіх селекційних робіт, сталість племінної групи в часі. При проведенні багаторічних селекційних програм з достатньо великими групами дослідних бджолородин з багатьма генеалогічними групами при використанні традиційних принципів нумерації бджолородин уникнути повторень номерів майже неможливо. З іншого боку проста традиційна нумерація бджолородин ускладнює працю селекціонера, оскільки вимагає від нього додаткової уважності та акуратності при виборі материнських чи батьківських бджолородин (щоб уникнути близькоспорідненого розведення), при оперуванні та поглибленому аналізові господарсько-корисних та породовизначальних показників, змушує підіймати архівні записи кількох річної давнини. Все це забирає дорогоцінний час та сили.

Для комплексного розв’язання низки практичних завдань у відділі селекції та репродукції карпатських бджіл ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» УААН розроблена та успішно використовується нумерація бджолородин складена за принципом логічної послідовності. Тобто, простий номер кожної матки нащадка певної материнської сім’ї розділений косою лінією з номером матки попередниці. При цьому в номері кожної бджолородини закодована наступна інформація:

1.  про приналежність матки до генеалогічної групи ( перша цифра в

номерах № 27/5/11/1 та № 27/5/12/5/4//8 вказує, що матки в цих

бджолородинах з 27 генеалогічної групи, а в бджолородині №

15/6/6/2/1 з 15 генеалогічної групи і т. д.);

2.  про кількість поколінь маток-попередниць та безпосередній номер

матері, бабки, прабабки і т.д., тобто номера маток-попередниць в

межах певної генеалогічної групи. Це дає можливість дуже швидко і

точно оцінювати степінь спорідненості материнських та батьківських

бджолородин, особливо при виконанні робіт зі штучним осіменінням.

3.  кожна цифра в номері, що розділена косою лінією свідчить про

відлік чергового покоління матки: напр. бджолородина № 27/5/12/5/4//8 має матку F5 покоління, а бджолородина № 17/4/6/1 має матку F3 покоління певної генеалогічної групи і т.д. Дві косі лінії перед останньою цифрою в кінці номера бджолородини вказують на

бджолородину, матка в якій пройшла парування в поточному році.

4.  всі матки зі штучним осіменінням мають на початку свого номера велику букву Ш і номер генеалогічної групи, з якої походить матка. Через косу лінію в порядкові зростання маркуються номера маток, що пройшли штучне осіменіння. Відповідно через косу лінію присвоюються номера маток нащадків. Детальна інформація про точну нумерацію вихідних материнських та батьківських бджолородин, що беруть участь в штучному осіменінні потребує додаткової фіксації в журналах, оскільки відображення цих даних в номері не технологічне.

Структура селекційної групи бджолородин.

генеалогічна група № 15 (фрагмент)

 

Нумерація бджолородин за принципом логічної послідовності є доповненням до структури пасіки, інформаційно об’єднує нащадків певних поколінь в генеалогічні групи.

В практичній роботі на пасіках успішно використовується карткова система обліку [Папп В.В. УП, – № 5, 2001. – С. 14–15.]. Якщо в журналах обліку міститься детальна інформація по кожній бджолородині то на облікових картках, що укріплюються під дашком на кожному вулику  міститься оперативна інформація про номер матки в бджолородині, забарвлення бджіл, трутнів та маток, стан бджолородини після зимівлі, силу бджолородин в часі, показники продуктивності за кілька років, певні робочі записи. Це дозволяє при обслуговуванні дослідних бджолородин одночасно оперативно аналізувати попередню інформацію з облікових карток, швидко проводити робочі записи.

Розроблена та впроваджена система нумерування бджолородин у поєднанні з картковою системою обліку суттєво допомагає роботі селекціонера в оперуванні генеалогічною та іншою інформацією, дає можливість на всіх етапах селекційних робіт в будь який період часу в рокові та по рокам відслідковувати генетичну приналежність нащадків, що беруть участь в селекційному процесі, до генеалогічних коренів по материнській лінії. При здійсненні довготривалих селекційних програмах через певні періоди (8-10 років) доцільно провести індексацію номерів бджолородин зі зменшенням кількості цифр в номерах на певну послідовну кількість і створенням відповідного генеалогічного архіву.

Для зручності камеральної обробки генеалогічної інформації по кожній селекційній пасіці щороку відносно проведених змін (вибраковка маток, підсадка молодих плідних маток) складається схема пасіки з нанесенням розміщення всіх вуликів пасіки, їх номерів та номерів маток в бджолородинах в кожному вулику. Це дає можливість продублювати генеалогічну інформацію, що важливо для виключення помилок, дозволяє дистанційно від пасіки опрацьовувати та аналізувати потрібну інформацію, планувати селекційні програми, складати графік робіт.

Опубліковано:

 Папп В.В. Нумерація дослідних бджолородин в системі обліку при здійсненні селекційних програм. / В.В. Папп // Укр. пасічник. -2013. -№__  – С __

Напишіть коментарій

Ви повинні увійти, щоб коментувати.

© 2019 MedKarpat.com | Публікації (RSS) | Коментарі (RSS)

Powered by Wordpress, Дизайн та розробка Sergey Osipov