Мед Карпат

Сайт присвячений карпатським бджолам, виробництву і переробці продуктів бджільництва, апітерапії

В.В. Папп, С.С. Керек, Е. И. Кейль, Гайдар В.А. Впровадження програмного забезпечення «Beemorph & Bееmetry» в наукову практику.

Впровадження програмного забезпечення «Beemorph & Bееmetry» в наукову практику.

В.В. Папп, С.С. Керек, Е. И. Кейль

відділ селекції та репродукції карпатських бджіл

ННЦ „Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича” НААНУ,

В.А. Гайдар кандидат с.-г наук

На територію сучасної України вже тривалий час хаотично завозять бджіл із-за її меж. Пік такого завезення припав на післявоєнні роки, коли масово відправляли бджіл кавказької породи по всім республікам колишнього Союзу. Складні помісі, що утворились від неконтрольованої гібридизації в кінцевому результаті призвели до падіння рентабельності бджільництва, загибелі цілих пасік, різкому скороченню кількості бджолородин. Повернення до розведення аборигенних для України бджіл – українських степових, карпатських та поліських, сприяли виправленню ситуації. Україна, як держава має чудовий генетичний потенціал власних автохтонних бджіл, що відмінно відповідають геокліматичним умовам нашої держави. Одне з основних завдань бджільництва на сучасному етапі – збереження та покращення існуючих екотипів та порід бджіл на майбутнє.

ННЦ «Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича», спираючись на багаторічний практичний досвід проведення селекційних програм в галузі бджільництва, зокрема при роботі з карпатськими та українськими степовими бджолами, в тісній співпраці з чеськими колегами, впровадив в національну наукову практику використання програмного забезпечення «Beemorph», що дозволило використовувати принципово нові високоточні методи досліджень. Програмне забезпечення «Beemorph», в рамках співробітництва галузевих інститутів України та Чехії, українським колегам надане Чеським інститутом бджільництва в Доле. Окремі слова подяки за всебічне сприяння у впровадженні даного програмного забезпечення в наукову практику українських колег, висловлюємо п. Володимиру Весели, п. Делібору Тітері та ведучому фахівцю з використання даного програмного забезпечення в Чехії п. Франтішеку Каспору.

Програмне забезпечення «Beemorph» є багатофункціональним програмним забезпеченням, що дає можливість за особливостями жилкування крил робочих бджіл та трутнів (рис. 1) визначати низку морфомертичних показників, породну приналежність бджолородин, узагальнювати отримані результати, генерувати стандарти на окремі породи чи породні екотипи бджіл і, як наслідок, проводити поглиблений порівняльний аналіз досліджуваних порід чи екотипів, координувати селекційні програми для більш ефективного покращення та якісного збереження порід бджіл чи їх екотипів.

Для забезпечення цілісного використання програмного забезпечення «Beemorph» співробітники відділу селекції та репродукції карпатських бджіл розробили алгоритм та взяли участь в створенні кінцевої програми для біометричного обчислення низки морфометричних показників, що отримала назву «Beemetry». Поєднання програмного забезпечення в «Beemorph & Bееmetry» дає можливість поглибленого аналізу масиву цифрового матеріалу, дозволяє проведення направленого аналітичного та синтетичного методів відбору, шляхом оперування шістьма морфометричними показниками робочих бджіл: кубітальним індексом, дискоїдальним зміщенням, прекубітальним індексом, індексом вантажопідйомності, радіальним індексом та площею шести полів. Порівнюючи опрацьовані матеріали з обраними стандартами, дозволяє вивчати породну приналежність досліджених взірців. Кінцеві результати програма генерує в табличному виді, в зручному для широкого використання форматі «Word».

Успішна робота з програмним забезпеченням «Beemorph & Bееmetry» можлива тільки при наявності технічного оснащення достатньо високого рівня, відповідного програмного забезпечення, а також стійких навиків з використання як задіяних технічних засобів так і програмного забезпечення.

Повний цикл робіт з використання даної методики включає в себе наступні етапи:

  1. препарування крил;
  2. високоточне сканування (з роздільною здатністю не менш ніж 1200 дпі);
  3. цифрова обробка крил в програмі «Photoshop» з використанням підпрограми «Vp-cells-2011v1 (рис. 2);
  4. послідовне визначення морфометричних координат у програмі «Wings», що інстальована в програму «Rontaim» (рис. 3);
  5. обчислення текстових файлів з морфометричними координатами крил

програмою «Bee Morphometry» з подальшою обробкою отриманих цифрових матеріалів, використовуючи обрані стандарти в програмі «Beemorph»;

  1. імпортування отриманого масиву цифрових даних в програму

«Bееmetry» для біометричної обробки даних.

Характерною особливістю використання даного програмного забезпечення є висока точність обчислень (порівнюючи з традиційною методикою більш ніж у 250 разів), яка обумовлена використанням новітніх методик, сучасного технічного оснащення та комплекса програмного забезпечення.

Поєднання двох програм в єдине цілісне програмне забезпечення «Beemorph & Bееmetry» дає можливість вирішувати цілий спектр селекційних завдань, що стоять перед бджільництвом України:

  1. Здійснювати моніторинг породної структури бджіл України.
  2. Створити електронний банк даних породовизначальних ознак порід та екотипів бджіл України, що дасть можливість генерувати електронні стандарти автохтонних порід та екотипів.
  3. Ефективно проводити селекційні програми в державі.
  4. Впроваджувати державні програми зі збереження цінного генофонду бджіл України на майбутне.

 Опубліковано: Папп В.В. Впровадження програмного забезпечення «Beemorph & Bееmetry» в наукову практику. / Папп В.В., Керек С.С., Гайдар В.А., // Український пасічник. – № 1, ­ 2013. – С. 13–15.

Напишіть коментарій

Ви повинні увійти, щоб коментувати.

© 2019 MedKarpat.com | Публікації (RSS) | Коментарі (RSS)

Powered by Wordpress, Дизайн та розробка Sergey Osipov